Med roku 2017

V České republice chybí celostátní soutěže a přehlídky medu, které jsou již zavedené v mnohých státech. Patříme mezi státy s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundované nabízení a prezentování medu přímo od včelařů není na požadované výši. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu zkusili zrealizovat i medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. V druhém ročníku soutěže s názvem „Med roku 2016“ se sešel již dvojnásobný počet přihlášených vzorků medu. Úspěch a ohlas v obou pořádaných ročnících mezi odbornou a laickou veřejností nás zavazoval tuto akci zopakovat i v letošním roce.

Třetí ročník soutěže „Med roku 2017“ se uskutečnil ve dnech 16. – 17. září 2017 v Brně, Lužánkách – Středisku volného času za finanční spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR. Kromě soutěže proběhla také odborná mezinárodní konference na téma: „Krajina pro trvale udržitelný chov včel“. Pro soutěžící včelaře byla účast na mezinárodní konferenci zdarma. Po oba dva dny byla v nabídce výstava soutěžních medů s degustací vybraných vzorků, poradenská činnost v oblasti kvality včelích produktů včetně možnosti analýzy kvalitativních parametrů donesených vzorků vlastního medu a řízené degustace medů.

X