V České republice dříve chyběla celostátní soutěž a přehlídka medů, běžná v mnohých jiných státech. Patříme mezi státy s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundované nabízení a prezentování medu přímo od včelařů není na požadované výši. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu zkusili zrealizovat i medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. Následovaly pak další dva úspěšné ročníky soutěže.

Úspěch a ohlas v minulých ročnících mezi odbornou a laickou veřejností nás zavazuje tuto akci zopakovat i v letošním roce.


MED ROKU 2018 - IV. ROČNÍK - BRNO - 15. - 16. ZÁŘÍ 2018

Letos, stejně jako každý předešlý ročník, soutěž tradičně doprovází v sobotu odborná včelařská konference a v neděli program a přednášky pro veřejnost, blíže viz program. Přednášející na konferenci jsou Milan Havelka, Helena Proková, Ing. František Texl a doc. Ing. Antonín Přidal, PhD.

Letošní ročník bude provázet několik novinek, hlavní z nich je pak změna lokality - akce bude v Kulturním domě Rubín v Brně Žabovřeskách. Další novinkou bude odborně vzdělaná degustační porota, jejiž mnozí členové prošli senzorickými testy.

Ministerstvo Zemědělství ČR

Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva Zemědělství.

X