Soutěžní kategorie

A. Květové medy

  • Jednodruhový květový med (např. akát, pohanka, slunečnice, lípa)
  • Vícedruhový květový med
  • Vícedruhový květový med pastový

B. Medovicové medy

C. Nejlepší design medu

D. Hodnocení veřejností

Pokyny pro soutěžící

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Vzorky je nutno připravit do dvou sklenic o objemu 720 ml, které Vám po přihlášení zašleme v přepravním polystyrenovém obalu na Vaši adresu.

První sklenice je určena na výstavu a musí být opatřena správně značenou etiketou, jinak bude med ze soutěže vyřazen. Výstavní vzorek by měl odpovídat Vašemu běžnému prodejnímu balení, není nutné používat přiložený typ sklenice.

Mezi povinné údaje na etiketě patří:
  • Název potraviny – MED (květový nebo medovicový)
  • Množství potraviny – uvádí se váha v g nebo v kg
  • Doba minimální trvanlivosti – jelikož má med trvanlivost delší jak 18 měsíců, zpravidla se uvádějí 2 roky, nemusí být uvedeno přesné datum, stačí uvést rok
  • Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce – není povinností uvádět telefonní číslo
Nepovinné údaje:
  • Podmínky uchování nebo podmínky použití
  • Země původu – není vyžadována u produktů z ČR uváděných na trh v ČR. Tento údaj je tedy povinný pouze v případě vývozu medu.
  • Doplňující údaje k označení druhu medu − květový pastový, luční, lesní, lipový, pohankový, řepkový med, atd.

Každý včelař může do soutěže zaslat i více vzorků.

Druhá sklenice je určena na degustaci medu odbornou porotou a veřejností a na laboratorní analýzu. Tato sklenice musí být typu Facette a nesmí být opatřena etiketou, na soutěži bude označena pouze číslem. Postoupí pouze ty vzorky medu, které vyhoví ve všech parametrech normy Český med (obsah vody, HMF, kyselost, vodivost, aktivita diastázy). Následně bude vzorky medů hodnotit odborná porota.

Parametr Norma jakosti č. ČSV 1/1999 Vyhláška č. 76/2003 Sb.
Obsah vody maximálně 18 % maximálně 20 %
Obsah hydroxymethylfurfuralu maximálně 20 mg/kg maximálně 40 mg/kg
Elektrická vodivost květový: max. 80 mS.m-1
medovicový: min. 80 mS.m-1
květový: max. 80 mS.m-1
medovicový: min. 80 mS.m-1
Kyselost max. 50 mekv.kg-1 max. 50 mekv.kg-1
Aktivita diastázy minimálně 8,0 minimálně 8,0

Samotná účast v medové soutěži je pro všechny včelaře z České republiky zdarma, je nutno uhradit pouze poštovné při odeslání vzorků. Včelaři ze Slovenské republiky se mohou zúčastnit prezentace medů, včetně hodnocení veřejnosti na místě (soutěžní kategorie C a D). Všem přihlášeným zájemcům zašleme přepravní polystyrenový box s prázdnými sklenicemi. Vzorky medu posílejte na adresu:

PSNV-CZ, z.s.
Radomír Hykl
Hlavní 99
753 56 Opatovice u Hranic

Termín pro doručení vzorků - 30. 8. 2018

Pokud si nejste jisti zařazením svého medu do správné kategorie, nevadí. Po změření vodivosti med případně přeřadíme, vyloučení ze soutěže nehrozí.

X