Hodnocení soutěžních vzorků

Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem podrobným a přísným hodnocením. Důležité bude senzorické posouzení ze strany degustační komise. Zde by se měl příznivě projevit fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením týkajícím se přímo problematiky medu. Věříme, že to povede k objektivnějším výsledkům, jež pomohou lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Medy budou posuzovány v rámci jednotlivých kategorií - květové, medovicové, pastové a nebo v kategorii med, v případě nejasnosti původu. Pod květové a medovicové medy spadají ještě podkategorie medů jednodruhových s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny (např. lipový, pohankový, smrkový apod.) a vícedruhových.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor (obsah vody a HMF, elektrická vodivost a nově barva dle Pfundovy škály).Takto získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů. Barva medu je daná jeho botanickým původem a významný vliv na ní má i způsob ošetřování a skladování. Důležitou roli má při posuzování druhových medů. Společně se stanovením HMF pak umožňuje posoudit jak šetrně bylo s medem nakládáno. Více o barvě si může přečíst v časopise Moderní včelař 6/2020 „Co se skrývá v barvě medu“ (ke koupi např. zde).

Oproti minulým ročníkům budeme přísněji hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku.

Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, takže budeme posuzovat také design obalu předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si samozřejmě vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, jimž jsou určeny následující informace.

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v 5ti kategoriích (viz. tabulka č. 1). Z toho se čtyři kategorie týkají medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (A,B,C,D), každý vzorek pak bude zařazen do kategorie Nejlepší obal. Zařazení do kategorií A,B,C,D musí být v souladu s údaji na etiketě. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorii D je vhodné využít v případě, že si včelař není jistý zařazením (nemá možnost změřit vodivost nebo změří vodivost kolem 80 mSm-1 – nepřesnost měření). V tomto případě není ani vhodné na etiketě uvádět původ medu (tj. květový, medovicový). Tento med pak bude na základě laboratorního rozboru zařazen do jedné z kategorií A, nebo B a jako takový jej bude posuzovat degustační komise.

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů, bude ze soutěže vyřazen.

Abychom zdůraznili důležitost obalu z pohledu spotřebitele, vyhlašujeme zvlášť kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odesílali své produkty v obalech, které skutečně používají, nesmí se tedy jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tato kategorie bude vyhodnocována na výstavě návštěvníky.

Tabulka č. 1

A. Květové medy

A1. Jednodruhové (např. akát, pohanka, slunečnice, lípa)

A2. Vícedruhové

B1. Čistě medovicové (např. jedle, smrk, modřín atp.)

B2. Vícedruhové

C. Pastové medy

D. Med


Nejlepší obal – samostatná kategorieLegislativní požadavky na značení medů:

1. Povinné údaje

a) Název potraviny: Med

b) Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D - v tomto případě provede pořadatel zařazení medu podle výsledku laboratorního rozboru)

c) Země původu: Česká republika

d) Množství potraviny: g nebo kg

e) Doba minimální trvanlivosti

f) Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce


2. Nepovinné údaje

a) Regionální, územní nebo místní označení původu

b) Podmínky uchování

c) Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců a nebo má obrat větší než 20 mil Kč)Hodnocení ze strany certifikované laboratoře:

1) Obsah vody max. 20% (pro postup do degustačního kola max. 18%)

2) Obsah HMF (hydroxymethylfurfuralu) max 40 mg/kg (pro postup do degustačního kola max. 20 mg/kg)

3) Elektrická vodivost mSm-1

4) Barva dle Pfundovy škályPokyny pro soutěžící

Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky, kteří jsou registrovaní u ČMSCH, a.s.

Účast v soutěži není zpoplatněna; chemické rozbory jsou prováděny pro účastníky zdarma za finanční podpory PSNV-CZ, z.s.

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Maximální počet vzorků na jednoho soutěžícího jsou 4.

Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze 2 sklenic.

Na základě přihlášení Vám tedy na Vaši adresu zašleme dvě sklenice Facette o objemu 720 ml v polystyrenovém přepravním boxu.

 • První sklenice
  je určena na výstavu. V případě, že se chcete účastnit soutěže o nejlepší obal, vložte vlastní balení medu. Tato sklenice musí být vždy označena etiketou tak jako při prodeji v maloobchodě.
 • Druhá sklenice
  je určena pro laboratoř, musí být typu Facette a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

Soutěžící vyplní přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí tedy označovat med, jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do které svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.
Termíny doručení vzorků

Prosíme, nečekejte na poslední možný termín a vzorky odesílejte co nejdříve po obdržení sklenic. Jde nám o průběžné zpracování - aby laboratoř nebyla v posledních dnech zahlcena a nehrozilo riziko, že pozdě poslané vzorky nebudou zpracovány. Vzorky se zpracovávají v pořadí v jakém přišly, proto i zde platí pravidlo "kdo dříve příjde, dříve mele", neváhejte tedy odeslat vzorky co nejdříve.

 • Kategorie A, B, C, D – v období od 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020
 • Jednodruhový vřesový med – v období od 1. 6. 2020 – 10. 9. 2020


Adresa pro zasílání

PSNV-CZ, z.s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice u HranicVyhlášení výsledků a pokyny pro prodej medů v rámci výstavy:

Pořadí vítězných medů bude zveřejněno od 1. – 3. místa v každé kategorii. Informaci o dalším umístění obdrží soutěžící společně s certifikátem.

Nabízíme možnost tomu soutěžícímu z každé kategorie, který se umístí na 1. až 3. místě, prodávat med na výstavě. Není to ovšem podmínkou, jde o dobrovolnost, bude záležet pouze na osobním rozhodnutí. Detaily prodeje lze pak domluvit s kanceláří PSNV. Jelikož vyhodnocení soutěže proběhne až 2 týdny před výstavou, informace o možnosti prodeje bude vítězům oznámena až během týdne před samotnou výstavou.

Shrnutí - postup účasti v soutěži
 1. Zaregistrujete se do soutěže.
 2. Přijde Vám okamžitě emailem potvrzení o zaregistrování do soutěže.
 3. V blízké době Vám odešleme objednaný počet boxů se sklenicemi.
 4. Současně v době odeslání sklenic Vám dorazí druhý email s touto informací a pozvánkou k vyplnění detailů k jednotlivým vzorkům.
 5. Vyplníte v systému k jednotlivým vzorkům detaily a přijde Vám o tom potvrzení emailem.
 6. Po doručení sklenic k Vám co nejdříve odešlete vzorky. Pokud se jedná o víc než jeden vzorek, přiložte do každého boxu lístek s číslem vzorku.
 7. Po zpracování vzorků u nás, se ve Vašem účtu objeví u jednotlivých vzorků přidělené unikátní soutěžní číslo pod kterým je každý vzorek evidován, testován v laboratoři, posuzován degustátory i později vystaven k ochutnávce veřejností.
 8. Následně se ve Vašem účtu také objeví u každého vzorku údaje z laboratoře a později i umístění v rámci soutěže.
X