V České republice dříve chyběla celostátní soutěž a přehlídka medů, běžná v mnohých jiných státech. Patříme mezi státy s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundované nabízení a prezentování medu přímo od včelařů není na požadované výši. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu zkusili zrealizovat i medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. Následovaly pak další dva úspěšné ročníky soutěže.

Úspěch a ohlas v minulých ročnících mezi odbornou a laickou veřejností nás zavazuje tuto akci zopakovat i v letošním roce.

I přes současnou nelehkou situaci a omezení díky epidemii Covid-19, věříme, že soutěž proběhne v avizovaném termínu.


MED ROKU 2020 - VI. ROČNÍK - BRNO - 10. – 11. 10. 2020

Soutěž při akci Národní výstava medu v Brně s konferencí na téma "Včelí pastva"

V loňském roce jsme tuto tradiční akci zaměřili na spotřebitele medu. Protože se nám tato změna osvědčila, budeme tímto směrem pokračovat i letos. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale získat i kontakty na včelaře a v neposlední řadě zakoupit kvalitní med přímo na místě. Při výběru medů jim pomohou i řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy a dát tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat.

Ministerstvo Zemědělství ČR

Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva Zemědělství.

X